Philippines Report

Hongkong OFW Nag Martsa – NO To CHARTER CHANGE

Mga OFW sa Hongkong nag martsa upang ipaalam sa Gobyerno ang kanilang mga alituntunin.

 

Related Articles:

Like this Article? Share it!

About The Author

2 Comments

Leave A Response

GET REGULAR UPDATES,

Simply Enter Your Name & Best Email.

x