Philippines Report

Tamang Paraan ng Paglilinis ng Kamay

Philippines Report March 26, 2020 News No Comments on Tamang Paraan ng Paglilinis ng Kamay
Paraan ng Paglilinis ng Kamay

Paraan ng Paglilinis ng Kamay: Mahalaga ang role na ginagampanan ng mga kamay sa ating pang araw-araw na buhay.

Malaking porsyento ng ating activities ay nangangailangan ng ating mga kamay para maisagawa. Bukod dito, nakasandal din ang ating kalusugan sa mga ito.

Bakit mahalaga ang hand hygiene?

Simula pagkabata, lagi na tayong pinapaalalahanan tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na mga kamay.  Ito ay dahil ang mga kamay ang bahagi ng katawan na pinakamadaling kapitan ng germs, viruses, at bacteria na nagsasanhi ng sakit. At dahil may access ito sa iba pang parte ng katawan gaya ng bibig, ilong, mukha, at balat, madaling makapasok ang carrier ng mga sakit. Dito papasok ang importance of hand washing. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga mas madalas maghugas ng kamay ay mas madalang makaranas ng sakit tulad na lamang ng sipon at ubo.

Lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi lamang paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon ang dapat ginagawa sa loob ng isang araw. May mga pagkakataon din na hindi ito ang proper hand washing procedure na dapat ay isinasagawa. Ngayong Global Handwashing Day, matuto ng proper hand hygiene para sa iba’t ibang sitwasyon.

Tuwing kalian dapat naghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon?

Sa katunayan, kinakailangan lamang gamitan ng tubig at sabon ang paghuhugas ng kamay kapag may dumi na nakikita ng mata sa mga ito. Ngunit dahil hindi visible sa paningin ang carrier ng mga sakit, ipinapayo na gawin ang proper hand washing sa mga oras na ito:

Lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi lamang paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon ang dapat ginagawa sa loob ng isang araw. May mga pagkakataon din na hindi ito ang proper hand washing procedure na dapat ay isinasagawa. Ngayong Global Handwashing Day, matuto ng proper hand hygiene para sa iba’t ibang sitwasyon.

 • Bago, habang, at matapos maghanda o magluto ng pagkain;
 • Bago kumain;
 • Bago at matapos ma-expose o mag-alaga sa taong maysakit;
 • Bago at matapos maglinis ng hiwa o sugat;
 • Matapos magbanyo;
 • Matapos magpalit ng diaper ng bata o matapos hugasan ang bata na gumamit ng palikuran;
 • Matapos bumahing, suminga, o umubo;
 • Matapos humawak ng hayop, pakain sa hayop, o dumi ng hayop; at
 • Matapos humawak o ma-expose sa basura.

Paano ang proper hand washing procedure?

Ayon sa World Health Organization, kinakailangan tumagal ng 40 hanggang 60 seconds ang wastong paghuhugas ng mga kamay. Katumbas ito ng pagkanta ng “Happy Birthday” nang dalawang beses. Sundan ang handwashing steps na ito at ituro rin sa mga bata:

 1. Basain ang mga kamay gamit ang malinis na tubig.
 2. Sabunin nang sapat ang mga kamay para matakluban ang lahat ng surfaces ng mga ito.
 3. Kiskisin ang mga palad.
 4. Ipatong ang kanang palad sa likuran ng kaliwang kamay. Pagsuotin ang mga daliri sa spaces sa pagitan ng bawat isa. Kiskising mabuti.
 5. Pagharaping muli ang mga palad nang nag-eekis ang mga daliri. Gamitin ang gilid ng mga daliri para sabunin ang isa’t isa.
 6. Iporma ang mga kamay nang parang magkukusot ng damit ngunit hawak ang isa’t isa para sabunin ang likod ng mga daliri.
 7. Hawakan ang kaliwang hinlalaki gamit ang kanang palad at sabunin paikot. Gawin din ito para sa kanang hinlalaki.

Source

Related Articles:

Like this Article? Share it!

About The Author

Leave A Response

GET REGULAR UPDATES,

Simply Enter Your Name & Best Email.

x